نگران قیمت نباشید .

نگران هزینه فیلم برداری نباشید ما با از بین بردن واسطه بین عروس دامادان عزیز و مجریان تصویر بردار قیمت را ب حداقل رساندیم

و با فراهم کردن شرایط خاص پرداخت ( در چند قسط ) امید داریم که کمی از دقدقه های زوج های جوان بکاهیم.

شما در وحله اول باید دقیت داشته باشید که کسی ک با وی قرارداد میبندید فردی همچون تالار دار یا مزون دار یا تشریفات یا هر واسطه دیگری نباشد و با عکاس یا فیلمبردار ب طور مستقیم قرارداد بسته وکار کنید

چرا که درتمام موارد فوق به قطعا تالار دارر ها یا تشریفات ها یا مزون دار ها درصد میگیرند و این با عث افزایش قیمت میشود

دو وحله دوم میتوان گفت نفری که با ان قرارداد میبندید

بایدخودش مجری کار باشد و وسایل کافی برای کار داشته باشد این خود مو جب کاهش قیمت میشود