نگران قیمت نباشید .

نگران هزینه فیلمبرداری نباشید ما با از بین بردن واسطه بین عروس دامادان عزیز و مجریان تصویربردار قیمت را ب حداقل رساندیم

و با فراهم کردن شرایط خاص پرداخت ( در چند قسط ) امید داریم که کمی از دقدقه های زوج های جوان بکاهیم.