مدل پرتره

عکس پرتره مدلینگ...
عکاسی و طراحی (محمدبرزو)

به عکس های خودت اهمیت بده مثل یک مدل با درامد بالا . عکس های پرتره بگیر به عکس هات رنگ و نور بده

فقط کافیست تصمیم بگیرید در قاب تصویر ما ظاهر شوید تا ما نمودِ زیباییه هنر خداوند را از دریچه چشمان شما ثبت کنیم واین کار جز ستایش پروردگار نیست …

لوکیشن

پیج