شکیبا باشید

فیلمبرداری و عکاسی و آتلیه

فیلمبردای عکاسی کامل
آتلیه عکاسی
عکس ۲۰x۳۰ با شاسی

تصویربرداری دو دوربین
عکاسی کامل
میکس
کلیپ عکس
آتلیه عکاسی
عکس ۲۰x۳۰ شاسی

تصویربرداری کامل
عکاسی کامل
میکس مونتاژ
کلیپ باغ
هلی شات باغ
فیلم عکاسی عمارت
عکس ۵۰x۷۰ شاسی

پکیج فیلمبرداری 4k
فیلمبرداری دو دوربین
عکاسی کامل
هلی شات باغ
فیلمبرداریو عکس
تیزر یک دقیقه ای
مونتاژ کامل
عکس ۱۰۰x۷۰ شاسی

یک عکس شاسی هدیه واالدین

تصویربرداری
عکسی باغ مراسم
فیلم برداری باغ
مونتاژ کامل
عکس سر مجلسی ۵۰x۷۰
۵ قطع عکس ۱۶x۲۱

فرمالیته

کلیپ فرمالیته کویر

فرمالیته جنگل

پیشکاری دریا
عکاسی اسپرت
پرژکشن

کلیپ پیشکاری

تیزر اینستاگرام
عکاسی پرتابل


فیلمبرداری با هلی شات
مونتاژ پریمیر 4k

پکیج عروسی فرمالیته
فیلمبرداری کامل عروسی 4k
عکسی باغ
عکاسی مراسم
هلی شات باغ عروس
کرین مراسم
مونتاژ کامل مراسم
کلیپ اسپرت
پخش کلیپ داخل مراسم
عکاسی اسپرت
عکس شاسی ۱۰۰x۷۰


فیلمبرداری عکاسی

تک دوربین

فیلمبرداری تک دوربین
عکاسی کامل
آتلیه عکاسی
عکس ۲۰x۳۰ با شاسی

فیلمبرداری دو دوربین
عکاسی کامل
میکس
کلیپ عکس
آتلیه عکاسی
عکس ۲۰x۳۰ شاسی

فیلمبرداری عکاسی کامل
میکس مونتاژ
کلیپ باغ
هلی شات باغ
فیلم عمارت
عکس ۵۰x۷۰ شاسی

پکیج فیلمبرداری 4k
فیلمبرداری دو دوربین
عکاسی کامل
هلی شات باغ
فیلم وعکس عمارت
تیزر یک دقیقه ای
مونتاژ کامل
عکس ۱۰۰x۷۰ شاسی

فیلمبرداری دو دوربین
عکاسی باغ ومراسم
فیلمبرداری باغو مراسم
میکس ومونتاژ کامل
عکس سر مجلسی ۵۰x۷۰
۵ قطع عکس ۱۶x۲۱

کلیپ فرمالیته
عکاسی اسپرت
پرژکشن

کلیپ پیشکاری
عکاسی پرتابل
فیلمبرداری با هلی شات
مونتاژ پریمیر 4k

پکیج عروسیو فرمالیته
فیلمبرداری کامل عروسی 4k
عکاسیباغ عمارت
عکاسی مراسم
هلی شات باغ عروس
کرین مراسم
مونتاژ کامل مراسم
کلیپ اسپرت
پخش کلیپ داخل مراسم
عکاسی اسپرت
عکس شاسی ۱۰۰x۷۰


تمام پکیج ها با قیمت عالی

نمونه ها

Leave a Comment